Dia: dimarts, 21 de març. 

Hora: 19:30h. 

Lloc: auditori de l'ECMMI. 

Amb la participació dels alumnes de la Nàtalia Gabarró.