Dia: dilluns, 2 de desembre de 2019. 

Hora: 20h. 

Lloc: auditori de l'ECMMI.