A càrrec de Marc Serra Griera

Dia: dimarts 10 de maig de 2022

Hora: 19:30h

Lloc: Auditori de l'Ecmmi.