Índex de l`article

 

Valors de la Institució

Comunitat educativa

 • Comunicació clara, fluïda i transversal dins de la comunitat educativa per facilitar la participació activa en les decisions
 • Gestionar amb transparència i flexibilitat

 

Professorat/activitat pedagògica

En relació al professorat

 • Entendre el compromís i la responsabilitat amb el Centre com a elements pel desenvolupament del treball
 • Treball en equip, compartir experiències
 • Esperit de millora, inquietud, motivació i innovació
 • Respecte per les persones, tolerància, bon clima de treball

En relació a l’alumnat

 • Aprenentatge musical segons les expectatives de cadascú per tal que l’experiència sigui positiva
 • Esforç continuat com a requisit per a la millora
 • Foment de l’autonomia i la inquietud
 • Contribució a la formació integral de l’alumnat

 

Entorn

 • Involucració amb l’entorn
 • Consciència de servei públic i com a tal estar atents al que ens demana la societat, per tal de donar resposta als diferents interessos i arribar al màxim nombre d’usuaris