Índex de l`article

 

Programacions

Presentació

Durant el curs 2012-2013 es produeix una modificació de l’oferta educativa, i es revisen i elaboren les noves programacions dels diferents programes educatius.

Pel que fa als programes de Beceroles, MusicArt i Música I, II, III, IV, V i VI s’elaboren unitats didàctiques a partir de les experiències d’anteriors programes desenvolupats tenint en compte els nous reptes i directrius que comporten l’actual oferta educativa.  

S’aposta per una programació dinàmica que sigui revisada i contrastada pels resultats acadèmics de manera sistemàtica per tal que esdevingui una eina significativa per al professorat i efectiva per a l’alumnat.

 

Programacions de les diferents ofertes educatives

De moment, sols es poden consultar les programacions dels diferents programes i assignatures de l’oferta educativa des de la Intranet de l'escola.