Índex de l`article

 

Visió

Escola de Música i Conservatori de Grau Professional

L’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau professional d’Igualada és una Institució arrelada a la ciutat i la seva comarca, i pretén esdevenir un centre accessible i obert a qualsevol ciutadà atret pel fet musical. Un centre amb voluntat innovadora que a través de la formació i l’activitat musical contribueixi significativament a la millora cultural de la societat. 

Missió

Escola de Música

L’Escola Municipal de Música és un servei municipal que ofereix una formació musical atenent la diversitat d’interessos,  expectatives i condicionants dels usuaris i de les usuàries, amb l’objectiu d’afavorir l’accés, la participació, la sensibilització i l’expressió musical dels ciutadans i ciutadanes d’Igualada i, si és el cas, de la seva comarca i entorn.

Conservatori de Grau Professional

El Conservatori de Grau Professional de Música ofereix una formació musical reglada que, a través d’un desenvolupament obert, creatiu i innovador del currículum, prepara amb rigor i profunditat l’alumnat en la formació teòrica i pràctica de la música a l’entorn d’un instrument, de manera que, si és el cas, pugui accedir als estudis superiors de música amb una visió àmplia i oberta de diferents possibilitats professionals.