Índex de l`article

 

El professorat

El claustre de professorat està format per un grup de professionals de diferents especialitats que donen resposta a la diversitat d’assignatures que conformen l’oferta educativa. La característica del claustre és la voluntat i esperit innovador per tal d’afrontar els reptes que en matèria d’educació musical es van presentant al llarg dels cursos.

L’organització del claustre es fa a partir d’un equip de coordinació pedagògica que està format pels/les caps de departament, els/les responsables de concerts i activitats de l’alumnat, i un equip de qualitat i de millora organitzat a l’entorn del Projecte de Qualitat i Millora contínua. Aquest equip de professionals, conjuntament amb l’equip directiu, dinamitza tot el treball del centre i analitza i dissenya les propostes pedagògiques que s’han d’aplicar.

El professorat té la seva representació en el consell escolar de l’Escola i del Conservatori

El personal d’administració i serveis

El personal d’aquest sector està format per una netejadora, un conserge, una auxiliar pràctica i una administrativa. Aquest equip de personal d’administració i serveis està coordinat per l’equip directriu i participa activament en la dinàmica de treball del centre. Aquest col·lectiu té la seva representació en el consell escolar de l’Escola i del Conservatori

Les famílies

Les famílies representen un sector clau dins la comunitat educativa i es busca la corresponsabilitat amb el professorat i PAS a l’hora de desenvolupar tota l’activitat educativa. S’entén que la informació i comunicació entre el centre i les famílies és indispensable i que ha de ser dinàmica i significativa.

Les mares i els pares tenen la seva representació en el consell escolar de l’Escola i del Conservatori i també estan associats mitjançant l’AMPA del centre.