Índex de l`article

 

Entorn mediat

L’entorn socio-cultural

Centres educatius

A Igualada hi ha 23 centres educatius d’ensenyament general:

 • 3 llars d’infants municipals
 • 5 escoles públiques d’educació infantil i primària
 • 6 centres privats concertats amb llar d’infants, educació infantil, i primària
 • 2 centres privats concertats amb llar d’infants, educació infantil, primària i secundària obligatòria
 • 1 centre privat concertat d’ensenyament secundari obligatori
 • 1 centre privat concertat amb llar d’infants, educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat
 • 1 centre privat concertat amb llar d’infants, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius
 • 2 centres públics d’ensenyament secundari obligatori i batxillerat
 • 1 centre públic de batxillerat i cicles formatius
 • 1 centre privat d’educació especial

Tot i que per la seva situació pertanyen al terme municipal de Jorba, hi ha 2 centres privats concertats amb llar d’infants, educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, que compten bàsicament amb alumnat d’Igualada.

Altres ensenyaments:

 • 1 escola oficial d’idiomes
 • 1 centre de formació d’adults
 • 1 escola d’enginyeria
 • 1 escola d’art amb cicles formatius de grau mitjà i superior
 • 1 escola municipal de teatre
 • 1 escola municipal de música
 • 1 conservatori municipal de grau professional

 

Pla Educatiu d’Entorn

Constituït l’any 2006 mitjançant un conveni Generalitat/Ajuntament, estableix termes de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Els objectius generals d’aquest Pla són:

 

 • Incrementar l’èxit escolar reduint desigualtats entre col·lectius.
 • Enfortir xarxes educatives.
 • Enfortir la participació en activitats de lleure reduint desigualtats entre col·lectius.
 • Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.
 • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.

 

Centres cívics

L'Ajuntament d'Igualada té dos equipaments cívics a Igualada: el Centre Cívic de Fàtima i l'Espai Cívic Centre, definits per les línies següents:

 • Promoció del civisme i el treball comunitari, mitjançant la utilització d’espais i recursos que afavoreixin la participació ciutadana i l'intercanvi dels diferents col·lectius.
 • Programació d’activitats de caire cultural, formatiu i lúdic que fomentin la relació, el creixement i el desenvolupament de l’individu.
 • Serveis normalitzats que afavoreixin la integració i que es complementin amb els serveis adreçats a col·lectius específics.
 • Polivalència.

 

El Casal Cívic Montserrat, del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, és un equipament cívic que es defineix com un espai públic obert a tothom, amb unes característiques estructurals i funcionals definides per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària.

Entitats socials i culturals

 Entitats culturals i musicals

A l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada hi ha registrades 100 entitats que participen directament en l’organització d’activitats lúdiques i festives, que formen part del patrimoni cultural de la ciutat:

 • 71 entitats culturals
 • 29 entitats musicals, de les quals 15 són agrupacions corals que adrecen la seva activitat a persones de totes les edats: infantils, juvenils i adults.            

La incidència que l’Escola de Música té en aquests grups és molt notable; això s’observa en el fet que la majoria dels components d’aquestes entitats en són alumnes o n’han estat i això es pot constatar en tots els esdeveniments festius o culturals.

Grups de música moderna

Tot i que la majoria de grups de música moderna no estan registrats com entitat, el Departament de Joventut ofereix la possibilitat de donar-se d’alta en un directori publicat a la seva pàgina web: www.igualadajove.cat. Actualment hi consten 65 grups d’Igualada i comarca, formacions que treballen diferents tipus de música.

 

El Certamen de Música Jove d’Igualada (8a edició el 2013) que s’emmarca dintre dels actes de la Setmana Jove impulsat pel Departament de Joventut, té caràcter anual. El certamen inclou qualsevol estil de música moderna (Pop, Rock, Metal, Funk, Reggae, Mestissatge, Hip Hop...) i s’adreça a joves entre 16 i 35 anys.

 

El Mestizzatge és la festa dels grups de música dels instituts de la ciutat d’Igualada. Es tracta d’un esdeveniment que persegueix la finalitat de reunir els grups emergents del municipi i donar a conèixer el talent musical i artístic dels seus components a un públic més ampli. Amb aquest objectiu principal, el Mestizzatge no té caràcter de concurs, sinó que representa la festa de final de curs de tots els instituts de la ciutat. Constitueix, doncs un punt de trobada de joves dels centres de secundària d’Igualada i rodalies al voltant de la música. Es tracta d’un projecte de participació juvenil i, com a tal, la seva raó de ser rau en el fet que es construeix per als joves des de la mateixa població jove que pretén fomentar llaços, vincles i relacions entre els nois i noies dels instituts de la ciutat a través d’un eix comú: la música.

A través d’aquest mateix projecte, els i les joves de l’equip organitzador adquireixen un aprenentatge important de cara a la planificació de projectes en totes les seves fases i esdevenen joves més implicats en la vida ciutadana d’Igualada.