Curs 2018-19

OFERTA INTERNA

609 alumnes

Escola de música: 496 alumnes

Conservatori: 113 alumnes


OFERTA EXTERNA

3.064 participants

SonaEscola: 924 alumnes

SonaEscola XL

UDI 2n de primària: 231 participants

Cantata escolar 4t de primària: 725 participants

Concerts escolars (programa AIRE): 1109 participants 

Escola Marta Mata de Vilanova del Camí: 75 alumnes