Curs 2017-18

OFERTA INTERNA

609 alumnes

Escola de música: 496 alumnes

Conservatori: 113 alumnes


OFERTA EXTERNA

2883 participants

SonaEscola: 728 alumnes

SonaEscola XL

UDI 2n de primària: 327 participants

Cantata escolar 4t de primària: 825 participants

Concerts escolars (programa AIRE): 1109 participants 

Escola Marta Mata de Vilanova del Camí: 73 alumnes