Escola de música

Dates i horari:

Del 10 al 21 de juny de 2019 de dilluns a divendres, de 16 a 20h, i també dijous d'11 a 13h

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària

 

Conservatori

Dates:

del 25 al 28 de juny de 2019, de 16h a 20h

Documentació:

- DNI de l'alumne

- Foto de carnet

- DNI dels pares o tutors

- Domiciliació bancària