Índex de l`article

 

LES CLASSES DE MÚSICA

Puc assistir a les classes que reben els meus fills o les meves filles?·

Sí. És molt interessant fer-ho, tant per als/les alumnes com pels pares i mares. De totes maneres és important parlar-ne amb el/la professor/a d’instrument i acordar la idoneïtat, freqüència, etc, segons convingui en les diferents etapes de l’aprenentatge i característiques de cada alumne/a.. 

Com puc informar-me de l’evolució dels/les meus/meves fills/es a l’escola?· 

Parlant amb el/la tutor/a de l’alumne/a. A més, cada quadrimestre tot l’alumnat rep un informe amb les corresponents qualificacions i comentaris.