A les 13h del dimarts 14 de juliol, es reuneixen, de forma telemàtica, els membre de la permanent del Consell Escolar de l'Escola Municipal de Música d'Igualada per procedir a la insaculació del número d'inscripció per resoldre situacions d'empat un cop aplicats els criteris de baremació del decret.

Aquest número ha estat el 390.

Feu clic a ACTA per consultar l'acta de la reunió.

 

 

Share