Violins i violoncels a l'Escola Gabriel Castellà

El projecte s'inicia el curs 2009-2010 amb l'objectiu d'oferir oportunitats d'aprenentatge instrumental als nens i nenes de l'Escola i incidir significativament en el seu aprenentatge i augment de la seva motivació i autoestima. El projecte també pretén que l'activitat de pràctica instrumental esdevingui un tret característic del Projecte Educatiu de l'Escola Gabriel Castellà.  

Durant el curs 2023-24 hi participen 75 alumnes.

 

CENTRE INSTRUMENTS CURSOS
Gabriel Castellà Violí / Violoncel 3r, 4t, 5è i 6è