Conjunts instrumentals - Optatives a l'ESO

El conjunts instrumentals a l'educació secundària pretenen esdevenir una continuïtat d'alguns projectes que es realitzen a l'educació primària i, a la vegada, una nova oportunitat per tal que alumnat d'aquesta etapa educativa pugui desenvolupar una part del seu currículum a partir d'una assignatura optativa de pràctica musical que li permeti millorar les competències personals en matèria artística  i tenir accés a noves oportunitats educatives i culturals.

 

 

CENTRE CONJUNT CURSOS
Pere Vives Vich Guitarres 1r d'ESO
Badia i Margarit Conjunt corda 1r d'ESO