Curs 2017-2018

 

Resolució ENS/407/2017

Convocatòria de les proves específiques d'accés 

 

Inscripció a les proves

Dates: del 23 de març al 7 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

Horari de 16h a 20h

Sol·licitud: cliqueu a formulari per a descarregar-vos la sol·licitud d'inscripció.

 

Realització de les proves

Accés al 1r curs: 23 de maig de 2017 a les 10h.

Accés a la resta de cursos: els horaris es publicaran a l'abril.

 

Contingut

1r curs de Grau Professional

2n - 6è de Grau Professional - Instrument 

2n - 6è de Grau Professional - Assignatures teòriques

 

Documentació necessària per matricular-se al Conservatori

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne (si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen).

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, o tutora) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.