L'Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional de Música vol ser un espai de confluència d'infants, joves, adults... persones de totes les edats i nivells, vinculades i interessades per la música i amb voluntat de difondre aquesta disciplina artística al major nombre de persones.

Volem convidar-vos a participar d'aquest servei educatiu i cultural a través de la nostra oferta formativa i també mitjançant concerts i activitats que al llarg del curs organitzem per tal d'esdevenir un espai més de formació, creació i difusió artística.   

 

Missió de l’Escola Municipal de Música

Servei municipal que ofereix una formació musical atenent la diversitat d’interessos, expectatives i condicionants dels usuaris i de les usuàries, amb l’objectiu d’afavorir l’accés, la participació, la sensibilització i l’expressió musical dels ciutadans i ciutadanes d’Igualada i, si és el cas, de la seva comarca i entorn

 

Missió del Conservatori de Grau Professional de Música

Formació musical reglada que, a través d’un desenvolupament obert, creatiu i innovador del currículum, prepara amb rigor i profunditat l’alumnat en la formació teòrica i pràctica de la música a l’entorn d’un instrument, de manera que, si és el cas, pugui accedir als estudis superiors de música amb una visió àmplia i oberta de diferents possibilitats professionals.