Curs 2023-24

Escola de Música

 Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic 46,00
Beceroles musicals P4 i P5  20,80
MusicArt 27,70
Música 1 45,90
Música 2 65,60
Música 3 74,70
Música 4 80,30
Música 5 92,10
Música 6
109,40

 

 Descripció Euros
Educació especial 45,30

 

Tallers

 Descripció Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic Matrícula  46,00
Instrument individual 30' (majors de 18 anys) Mòdul individual I  49,50
Instrument individual 30' (menors de 18 anys) Mòdul individual I  45,30
Instrument individual 50' (majors de 18 anys) Mòdul individual II  88,60
Instrument individual 50' (menors de 18 anys) Mòdul individual II  69,20
Instrument joves 30' Mòdul individual I 45,30
Música de cambra/Combo Mòdul grup 8  38,00
Conjunts vocals/instrumentals Mòdul grup 7  31,20
Acompanyament 30' Mòdul individual I  49,50
Acompanyament 50' Mòdul individual II  88,60
Bases d'instrumentació Mòdul grup 4  25,20
Introducció al folk/jazz/música antiga Mòdul grup 4  25,20
Informàtica musical Mòdul grup 4  25,20
Interpretació i escena Mòdul grup 4 25,20
Noves tecnologies Mòdul grup 4  25,20
Història de la música Mòdul grup 8  38,00
Llenguatge musical 60' Mòdul grup 4  25,20
Llenguatge musical 90' Mòdul grup 8  38,00
Llenguatge musical 120' Mòdul grup 4x2  50,40
Harmonia Mòdul grup 4x2  50,40
Harmonia moderna Mòdul grup 4x2  50,40
Tècnica Alexander  Mòdul individual I  49,50

 

Itinerari de Jazz i Música Moderna / Flamenc

 Descripció Taxa Euros
Taxa matriculació per curs acadèmic Matrícula 46,00
1r curs Música 6 92,10
2n curs Música 6 92,10
3r curs Música 6
109,40
4t curs Música 6
109,40

  

 

Conservatori de Grau Professional

 Taxa Euros
Matrícula proves d'accés 109,00
Taxa matriculació per curs acadèmic  72,00
1r curs 61,90
2n curs  62,80
3r curs 66,20
4t curs 67,20
5è curs 96,10
6è curs 97,50

 

Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada