Beceroles Musicals

La pràctica de la música des de les primeres edats és una experiència que permet endinsar-nos a la música d'una forma activa i, a més, construeix les primeres experiències de l'aprenentatge musical.

Beceroles P3 - 3 anys: 40' setmanals

Beceroles P4 - 4 anys: 50' setmanals

Beceroles P5 - 5 anys: 50' setmanal

 

MusicArt

Aquesta proposta contempla el dibuix i la música —dues activitats artístiques naturals en un nen— d’una manera combinada. Els infants tenen potencial creatiu de manera innata i aprenen tot utilitzant els seus sentits; per això l’art és ideal en aquest procés.

Treballem la música i la plàstica a partir dels contes del món, que actuen com a fil conductor.

Generem curiositat per temes propers als infants d’aquestes edats, incentivem la creació i la imaginació.

Explorem tots el llenguatges de les arts d’una manera lúdica i amena. Investiguem materials diversos i les seves qualitats.

Toquem instruments, saltem, ballem, cantem, desvetllem l’oïda musical i el ritme. Expressem sentiments.

Després d’haver cursat MusicArt II, l’alumnat podrà escollir l’àrea de música, de plàstica o de teatre.

MusicArt P4 - 4 anys: 80’ setmanals (Escola Municipal de Música)

MusicArt P5 - 5 anys: 80’ setmanals (Escola Municipal d'art)

 

Música

Música 1, 2, 3, 4, 5 i 6

Aquest programa desenvolupa les destreses bàsiques que possibiliten el coneixement de la música a partir de l’aprenentatge d’un instrument i la seva  pràctica en conjunts instrumentals i vocals.

A Música 6, l’alumnat que ho desitgi pot realitzar un programa específic preparatori per a la realització de les proves d’accés al Grau Professional de Música (PAGP).

Instruments que es poden aprendre: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba, saxòfon, flauta de bec, tenora, tible, flabiol, percussió, guitarra, piano, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric i  acordió.

Música 1, 2, 3, 4, 5 i 6: 2 sessions de conjunt vocal / instrumental i 1 o 2 sessions de classe d’instrument, en grup i/o individual.

 

Educació especial

Oferta dissenyada per a alumnat amb necessitats educatives especials. A partir de la practica artística: la música, les arts plàstiques o el teatre, es pretén desenvolupar la creativitat i l’autoestima, a la vegada que s’experimenta una vivència que proporcioni el gaudi personal i col·lectiu.

 

Joves i adults

Àmplia oferta de tallers i múltiples possibilitats d’aprenentatge musical -individual i en grup- per tal de permetre la formació musical i la pràctica instrumental a persones de diferents nivells i interessos.

 

Tallers

Tallers trimestrals

 • Percussió corporal (1r trimestre)
 • Creació (2n trimestre)
 • A veus (3r trimestre)

Instrument individual i en grup

 • Violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba, saxòfon, flauta de bec, tenora, tible, flabiol, percussió, guitarra, piano, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, orgue i acordió.

Conjunts vocals i instrumentals

 • Orquestres de corda, conjunts de vent, Big-band, combos, música de cambra, conjunt folk, cors, orquestres de guitarres, etc.

Informàtica musical

 • Introducció a les eines del programari més emprades en l’àmbit musical: edició de partitures i seqüenciació MIDI.

Música electrònica

 • Realització de temes propis i remescles electròniques de temes pop. Aprenentatge sobre enregistrament i edició àudio. Efectes i tècniques d’arranjament típics de la música electrònica. 

Llenguatge musical per a adults

 • Sessions col·lectives de formació musical per a iniciar.se en la pràctica i teoria del llenguatge musical. Es treballen continguts referits a la lectura i escriptura de la música, anàlisi, audició, oïda, etc... i tot allò que ens ajuda a la comprensió del discurs musical.

Llenguatge musical d’aprofundiment

 • Adreçat a alumnat amb coneixements bàsics que desitgen continuar i aprofundir en l’estudi de la música

Interpretació i escena

 • Adreçat a alumnat de cant. Es pretén adquirir una formació vocal i teatral que permeti perfeccionar-se en l’escena i afrontar la interpretació de personatges com a cantats i actors.

Introducció al folk, Introducció al jazz, Introducció a la música antiga

 • Classes col·lectives teòrico-pràctiques i instrumentals per alumnat que té interès a apropar-se a nous estils i tendències musicals. (Cal tenir formació prèvia).

Tècnica Alexander

 • Aprenem a desfer-nos de totes aquelles tensions que, sense saber com, hem anant aprenent i adoptant com a pròpies. El treball pretén millorar els benestar psicofísic basat en els principis establerts per F. M. Alexander.

Percepció auditiva

 • Adreçat a alumnat que vol preparar-se per la realització d’estudis superiors de música, o aprofundir en aspectes relacionats amb l’educació de l’oïda.

Tècniques de direcció

 • Aprenentatge d’elements bàsics de direcció de cors i conjunts instrumentals.Taller adreçat als nois i noies que estan vinculats a corals i orquestres infantils i juvenils.

BSO

 • A BSO crearem la nostra pròpia Banda Sonora. Composició, creació i interpretació del nostre repertori original, composat expressament per a ser tocada pels instruments que constitueixin la banda, combo o grup de cambra del propi taller. Aquesta música té la finalitat d'acompanyar a mode de banda sonora les imatges, paraules, o dibuixos que es projectaran a mode de concert final en acabar l'assignatura.

Folk Kids

 • A partir del repertori folk i popular del món, construirem els nostres propis arranjaments i farem especial atenció al folclore dels Països Catalans. Curs amb vocació d'ésser pràctic i socialment útil. Muntarem un repertori pensat per ser tocat i/o ballat. Crearem dos grups: un d'instruments de vent i un de corda fregada i pinçada. És recomanable que aquests alumnes tinguin un cert nivell d’instrument però, sobretot, que vinguin amb moltes ganes de tocar i compartir la música. El primer dia es farà una prova per a conèixer millor els nivells i, en funció d'això, es faran un o dos grups de cada secció (Folk Kids Vent i Folk Kids Corda).

 

Itinerari de Jazz i Música Moderna / Flamenc

Nou itinerari de Jazz i música moderna / flamenc estructurat en 4 cursos.

Per a alumnes a partir de 14 anys i amb la possibilitat de preparació a les proves d'accés a grau superior.

Realització de classes teòriques i pràctiques que ofereixen una formació completa.

El pla d’estudis està pensat per realitzar assignatures troncals i assignatures optatives amb l’objectiu d’adaptar-se a les circumstàncies de cada alumne.

Oferta instrumental: cant, saxo, piano/teclats, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, baix, bateria i percussió.

Oferta de combos: Latin, Pop-rock, Rock oldies 60’s, Funk-soul, Swing, Standards duo (veu i piano/guitarra), Cor gospel, Flamenc.

Oferta complementària: Taller de percussió I i II, Taller de guitarra elèctrica I i II, Combo kids, BSO, Amb so de jazz.

CURSOS

1r curs - Instrument (30'), Combo, Introducció al Jazz I

2n curs - Instrument (30'), Combo, Introducció al Jazz II

3r curs - Instrument (50'), Big band, Combo, Harmonia Moderna I

4t curs - Instrument (50'), Big band, Combo, Harmonia Moderna II

 

Per a consultar els preus feu clic a PREUS